ENMG

ENMG-EMG (Elektronöromiyografi) periferik sinir adını (omurilikten çıkıp kol ve bacaklara giden sinirler) verdiğimiz sinir sistemi hastalıklarının ve kas hastalıklarının tanısında kullanılan elektrofizyolojik bir inceleme yöntemidir. Klinik muayeneyi tamamlayıcı bir inceleme yöntemi olup, yapan hekim tarafından bahsedilen durumlardan şüphelenildiğinde istenilir. Muayeneyi yapan hekim tarafından ENMG laboratuvarından yapılan istek ile gerçekleştirilir.

ENMG-EMG incelemesi EMG teknisyeni ve hekim tarafından yapılır. İki bölümden oluşur; sinir ileti çalışmaları ve iğne EMG çalışması.

Sinir ileti çalışması sırasında periferik sinirlere çok düşük miktarlarda akım verilir. Bu sayede sinirlerde oluşan potansiyeller kaydedilir. İncelenecek sinir sayısı ve hangi kol ve bacaktaki hangi sinirlerin inceleneceği hekimin ön tanısına göre değişir. Bu tetkikte hem vücudun duyusunu sağlayan hem de kasların hareketini sağlayan duyusal ve motor sinirler incelenir.

Hekimin ön tanısına göre iğne EMG yapılıp yapılmayacağına karar verilir. İğne şeklinde ki bir elektrod kaslara yerleştirilir. Kas hareketi sırasında oluşan potansiyeller ekran üzerinden gözlenerek yorumlanır. Hangi kaslara ve kaç kasa iğne EMG yapılacağı yine tetkiki isteyen hekimin ön tanısına göre değişir.

Sinir ileti çalışması ve iğne EMG verilerine göre tetkiki yapan hekim vardığı tanıyı bir rapor haline getirerek tetkik isteyen hekime gönderir.

 

EMG tanıya ve hastanın uyumuna göre 15-45 dakika arası sürebilir. Nadiren biraz daha uzayabilir. EMG incelemesinde genellikle hastalar iğne çalışmasından korksa da, iğne normal kalçadan yapılan iğnelerden çok daha ince olduğu için verdiği rahatsızlık çok daha az olur. Bu nedenle çekinmek veya korkmak genellikle yersizdir. EMG çekimi öncesinde banyo yapılmalı, hasta tok olmalı ve kolay giyilip çıkarılan giysiler giyilmelidir. Kalp pili, kanama rahatsızlığı olan, lenfadenektomi yapılmış veya önemli rahatsızlığı olan hastalar bu durumu daha önceden EMG’yi yapan hekim ve teknisyene mutlaka bildirmelidir.

EMG çekimi istenebilecek bazı hastalıklar
  • Polinöropati
  • Karpal tünel sendromu
  • Ulnar oluk sendromu
  • Bel ve boyun fıtıkları
  • Guillain Barre Sendromu
  • Myastenia Gravis
  • Motor nöron hastalığı
  • Amyotrofik lateral skleroz (ALS)
  • Sinir yaralanmaları

Mesaj Gönder