Primer, yani herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ortaya çıkan baş ağrısı tipleri içinde en şiddetli baş ağrılarından biri olan küme baş ağrısı tek taraflı, oyucu, saplanıcı, en çok göz çevresinde hissedilen, çok şiddetli, 30-180 dakika sürebilen, baş ağrısının olduğu tarafta gözde kızarıklık, yaşarma, göz kapağında ödem, burunda tıkanıklık, akıntı gibi bulguların eşlik ettiği bir baş ağrısı tipidir.

Ağrı gün içinde 8 defaya dek tekrarlayabilir. Geceleri hastayı uykudan uyandırabilir. En büyük özelliklerinden biri, özellikle ilk ve sonbahar aylarında birkaç aylık süreler ile ortaya çıkmasıdır.

Adını baş ağrısı ataklarının bu dönemlerde kümelenmesinden alır. Tanı hikâye ile konur. Ancak küme baş ağrısı bir çok hastalıkta rastlanabilen baş ağrısını taklit edebileceği için mutlaka beyin MR çekilmelidir.
Küme baş ağrısının tedavisinde değişik ajanlar kullanılabilir. Tedavi süresi birkaç aydır. Genellikle tedavi başarılıdır.