Kas hastalıkları kas dokusunun tahribatı ile ortaya çıkar. Kişide güçsüzlük, çabuk yorulma, halsizlik, kaslarda erime gibi şikâyetler görülür. Genetik olabildiği gibi, sonradan çeşitli nedenler ile de ortaya çıkabilir.

Genetik kas hastalıkları içerisinde en sık gördüklerimiz Duchenne ve Becker tipi muskuler distrofilerdir. Bu hastalıkta distrofin adı verilen bir kas proteini, genetik mutasyon sonucunda üretilemez ve kas hücrelerinde yıkım meydana gelir.

Belirtiler yaşamın ilk yıllarında başlar. Çocuğun motor gelişimi geri kalır. Başını tutma, oturma ve yürüme hep geç başlar. Yıllar içerisinde hasta yürümeye başlar. Duchenne Muskuler Distrofide hasta, sıklıkla yaşamın ikinci on yılında kaybedilir. Becker Muskuler Distrofide az miktarda distrofin proteini sentezi yapıldığı için hastalar daha uzun süre yürüyebilir ve yaşarlar. Bugün için tedavisi yoktur. Ancak son zamanlarda tek bir genetik tipinde kullanılan bir tedavi geliştirilmiş, bu tedavi ile hastaların kas güçleri daha uzun süre korunabilmektedir.

Sonradan edinilen kas hastalıkları içerisinde en sık görülenler polimiyozit, dermatomiyozit ve inkluzyon cisimcikli miyozittir. Dermatomiyozit ve pollimiyozit kol ve bacaklarda güçsüzlük ile seyreder. Dermatomiyozitte ek olarak cilt bulguları da vardır. Aylar içerisinde ortaya çıkar. Genellikle önce bacaklardan başlar. Hasta çömelip kalkma, oturduğu yerden kalkma, merdiven çıkmada zorluk gibi şikâyetler ile başvurur. Kollarda başladığı zaman saçını yıkamada, kurutmada, taramada güçlük çeker. Eşyaları yukarı kaldırmada ya da yüksek bir yerden alıp koymakta zorluk vardır. Tanı kreatin kinaz yüksekliği, EMG ve bazen biyopsi ile konur. Tedavide bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanılır. En sık tercih edilen ilaçlar kortikosteroidlerdir. Genellikle kortikosteroid tedavisine cevap verir. Hastalık baskılandıktan ve iyileşme gerçekleştikten sonra kortikosteroidler azaltılarak kesilir. Hastaların bir bölümünde hastalık zaman içinde tekrarlayabilir.