Demans (Bunama)

Öğrenme, bellek, uyum, dil fonksiyonları ve kişilik gibi zihinsel fonksiyonların bozulması ile ortaya çıkan; kişinin iş, aile ve sosyal yaşamını derinden etkileyen ilerleyici bir süreçtir.

Yaş ilerledikçe, özellikle 65 yaş üzerinde belli başlı zihinsel aktivitelerde kayıp başlar. Bunların ilki bellektir. Normal yaşlanma sürecinde, bellek kaybı sınırlı durumlar için geçerli iken, bunamada, bellek kaybı yıllar içerisinde kişinin yeni hiçbir şeyi hatırlamaması, öğrenememesi ile karakterize olur. Bu durum giderek ilerler ve kişi her gün yaptığı işleri, en yakınındaki insanların isimlerini bile hatırlayamaz duruma gelir. Süreç içerisinde, hasta yardımsız yaşamını sürdüremez. Yatağa ve bakıma muhtaç olur.

En sık görülen bunama nedeni Alzheimer hastalığıdır. 65 yaş üzeri insanların yaklaşık %2.6’sında Alzheimer gelişir. Bu oran, yaş ilerledikçe artar ve 85 yaş üzerinde %30’un üzerine çıkar.

Bunamanın farklı nedenleri vardır. En sık neden Alzheimer hastalığıdır. Bunun yanı sıra bazı vitamin eksiklikleri, endokrin hastalıklar ve diğer metabolik nedenler ile birlikte, başka bazı hastalık durumlarında da bunama görülebilir. Bu tablolar tedavi edildiğinde, bunama tedavi edilebilir veya gerileyebilir. Ancak Alzheimer hastalığı, Pick hastalığı, frontotemporal gibi beyin kaynaklı hastalıklarda bugün için ne yazık ki henüz tedavi imkanı yoktur.

AboutProf. Dr. Necdet Karlı