Aralık 16, 2020 by Prof. Dr. Necdet Karlı 0 Comments

Giyilebilir Cihaz Epilepsi Nöbetini Tanıyabiliyor

Akıllı saatler gibi bileğe takılabilen cihaz alıcıları vasıtası ile kalp ritmini, vücut ısısını, terlemeyi ve hareketleri algılayıp analiz ederek doğru bir şekilde nöbet tanısını koyabilecekler. Böylece gerçek ve doğru olarak nöbetler hekime bildirilerek daha doğru bir tedavi imkanı elde edilebilecek.
Şimdiye dek bu tip nöbet tanı ve takibi hasta ve yakınlarının bildirimi, video kaydı veya hastaneye yatarak sürekli video EEG kaydı ile yapılabiliyordu. Bu yöntemle çok daha hızlı, doğru ve hastaneye yatmadan nöbet tanı ve takibi yapılabilecek.

AboutProf. Dr. Necdet Karlı